Hemgrupper

En hemgrupp har runt 5-10 deltagare och träffas regelbundet hemma hos varandra.

Det finns ett flertal hemgrupper med olika inriktningar och konstellationer i våra församlingar. Varje grupp är unik, men gemensam bön, samtal, bibelläsning och fika är vanliga inslag när hemgrupperna träffas.

En hemgrupp är

  • En plats där man får prata om just det som är på ens hjärta
  • En plats där man kan våga pröva nya saker
  • En plats att lära sig mer om Gud genom att studera Bibeln och andra böcker
  • En plats att lära sig mer om Gud genom konkret handling
  • En plats där man får växa i tron i sin egen fart
  • En plats där man kan dela allt, både glädje och bekymmer
  • En plats där man får be med och för varandra
  • En plats för glädje och gemenskap

Kontakta någon av våra präster om du vill gå med i en hemgrupp.