Förtroendevalda och protokoll

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang.

Grunden i Svenska kyrkans organisation är pastoraten. De har lokalt självstyre i form av kyrkoråd, men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkoherden har tillsammans med kyrkoråd och församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift - att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission - blir utförd och ansvarar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Vilka som sitter som förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd samt lokala råd kan du se längre ner.

Här finns även sammanträdesprotokoll att ladda ner (pdf).

Här kan du läsa om kyrkoordningen

Här kan du läsa om församlingsråd och kyrkoråd

Här kan du läsa Ulricehamns pastorats Församlingsinstruktion för 2022-2025