Förtroendevalda och protokoll

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang.

Grunden i Svenska kyrkans organisation är pastoraten. De har lokalt självstyre i form av kyrkoråd, men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkoherden har tillsammans med kyrkoråd och församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift - att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission - blir utförd och ansvarar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Vilka som sitter som förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd samt lokala råd kan du se längre ner.

Här finns även sammanträdesprotokoll att ladda ner (pdf).