Barnens gudstjänst

Gudstjänsten ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder. Därför har vi bland annat söndagsskola och gudstjänstuppdrag för barn.

Söndagsskola

I Ulricehamns kyrka är det söndagsskola varje söndag i samband med gudstjänsten. Till söndagsskolan är alla barn välkomna. Ingen föranmälan krävs.

Under den första delen av gudstjänsten är alla tillsammans, både vuxna och barn. När predikan ska börja går alla barn som vill med ledaren (och kanske någon förälder eller annan vuxen) till söndagsskolan.

Vi sjunger och leker, får höra någon spännande berättelse ur Bibeln, spelar kanske ett litet drama eller pysslar. Naturligtvis tänder vi också dopljuset och ber till Gud. När det är dags för nattvard går vi ut till de vuxna igen och deltar i måltiden. Barn är välkomna fram till nattvardsbordet tillsammans med någon vuxen.

Ansvarig: Anette Andersson

Gudstjänstuppdrag

Gudstjänsten är församlingens hjärta och barnen dess gemensamma skatt. Som församling försöker vi på flera sätt få barnen att uppleva att söndagens gudstjänst också är deras. Som ett led i detta använder Ulricehamns församling en tavla med gudstjänstuppdrag.

Tanken med uppdragstavlan är att barnen, när de kommer till kyrkan, ska kunna välja olika uppdrag som de sedan får göra i gudstjänsten, precis som många vuxna har olika uppgifter. Det kan röra sig om att hjälpa vaktmästaren att ringa i kyrkklockan eller tända ljus vid förbönen, men också att bära något i processionen. Det kan också vara att sköta datorn till storskärmen. 

Ta kontakt med prästen som har hand om söndagens gudstjänst om ditt barn vill göra ett uppdrag.

Ansvarig: Henrik Lööv