Gällstads och Södra Säms kyrka och kyrkogård
Foto: Lisa Andersson

Gällstads och Södra Säms kyrka

Det var arkitekten Johan Carlberg vid Överintendentsämbetet som fick uppdraget att rita en ny kyrka för Gällstad och Södra Säm. 1824 uppfördes nämligen en ny och gemensam kyrka för de båda socknarna. Den byggdes på den plats där en tidigare 1700-talskyrka hade stått.

Altartavlan målades 1874 och föreställer Kristi förklaring. Konstnären är den kände Anders Gustaf Ljungström från Sandhem. Predikstolen är troligen gjord av "Mjöbäckssnidaren" Johannes Andersson.

I Södra Säms gamla kyrka, som idag är en kyrkoruin, firas friluftsgudstjänst sommartid.