Information om personuppgiftsincident

Uppdaterad information om händelsen

Här finns uppdaterad information om händelsen

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter. 

Här kan du läsa om incidenten och vem som kan ha blivit drabbad.

Har du frågor så kontakta:
Sandra Frändås, dataskyddsombud, 0321-17 113. sandra.frandas@svenskakyrkan.se 
eller..
Jenny Nyberg, kommunikatör, 0321-17 104. jenny.nyberg@svenskakyrkan.se