Kyrkorådet

Mandatperiod 2022-2025

Ordförande: Helge Hesslefors
Vice ordförande: Birgit Andersson

 
Socialdemokraterna-arbetarpartiet (S)
Mats Enander, ledamot

Rolf Davidsson, ersättare

 
Centerpartiet (C)
Inge Klasson, ledamot
Charlotta Nilsson, ledamot

Lars Neuman, ersättare
Tommy Johansson, ersättare
 
Kyrkans vänner (KV)
Birgit Andersson, vice ordförande
Lars-Erik Josefson

Ingvar Klasson, ersättare
Ingela Sörensen, ersättare 

Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Helge Hesslefors, ordförande
Christina Claesson, ledamot
Anders Lahrin, ledamot
Berith Gunnarsson, ledamot
Christer Spjuth, ledamot

Thomas Hjalmarsson, ersättare
Sara Johansson, ersättare
Jan Oscar Jansson, ersättare
Inger Henriksson, ersättare
Kent-Åke Claesson, ersättare

Redvägslistan
Gunnar Andersson, ledamot + sekreterare

Barbro Andersson, ersättare

Sverigedemokraterna (SD)
Jan-Henric Henningsson, ledamot

Aila Kiviharju, ersättare

Södra Ving och Hällstadlistan
Therese Karlsson, ledamot

Bengt Johansson, ersättare

Kyrkoherde
Carolina Davidson