Kyrkorådet

Mandatperiod 2018-2021

Ordförande: Helge Hesslefors
Vice ordförande: Lars-Erik Josefson

 
Socialdemokraterna-arbetarpartiet (S)
Rolf Davidsson, ledamot

Mats Enander, ersättare
Jan Forsman, ersättare
 
Centerpartiet (C)
Inge Klasson, ledamot
Charlotta Andersson Nilsson, ledamot

Lars Neuman, ersättare
Monica Brolin, ersättare
 
Kyrkans vänner (KV)
Lars-Erik Josefsson, ledamot 
Ingvar Klasson, ledamot
Sara Carling, ledamot 

Birgit Andersson, ersättare
Christina Johansson (G), ersättare
Ingela Sörensen, ersättare 

Politiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Helge Hesslefors, ordförande
Anders Lahrin, ledamot
Jörgen Theander, ledamot
Berith Gunnarsson, ledamot
Inger Henriksson, ledamot

Kent-Åke Claeson, ersättare
Thomas Hjalmarsson, ersättare
Jan Oscar Jansson, ersättare
Sven Olof Sandberg, ersättare

Sverigedemokraterna (SD)
Niclas Sunding, ersättare

Kyrkoherde
Henrik Lööv