Illustration av Martin Landgren

Sommarkonfa

2022/2023

Sommargruppen

Denna konfirmandgrupp ligger mestadels under sommaren. Vi startar med en upptakts- och informationskväll i november. I januari åker vi på ett gemensamt startläger. Därefter träffas gruppen en gång i månaden, januari-maj.
Under sommaren träffas gruppen vecka 24, 25 och 26.

Om du vill ha lägerfri konfa så väljer du sommargruppen utan läger i anmälningsformuläret. Gruppen träffas tillsammans med den andra sommargruppen hela tiden men kommer ha dagläger under loven. Hör av dig om mer info.

Första träffen
Informationskväll slutet av augusti, återkommer med tid

Tid

Plats
Församlingsgården, Ulricehamn

Lägerhelger
20-22 januari
Mer info om läger två kommer längre fram.

Konfirmationshelg

Ledare
Christer Andersson, Ann-Catrin Johansson, och Tomas Jarvid.

Kontaktperson
Christer Andersson, församlingspedagog.
0321-17 133, 0703-583770
christer.andersson4@svenskakyrkan.se

 

 Här kommer du till anmälan