Gällstads och Södra Säms kyrkogård

På 1820-talet fick Gällstad och grannsocknen Södra Säm en ny gemensam kyrka och här breder en stor kyrkogård ut sig.

På kyrkogården finns kistplatser, urnplatser, askgravlund och minneslund.