Gravrättsinnehavare sökes

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok med uppgifter om den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Gravrättsinnehavare sökes

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok. Vi har satt upp gröna skyltar på de gravar som saknar gravrättsinnehavare med texten ”vi söker gravrättsinnehavare till denna gravplats” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Varför finns det så många gravar utan gravrättsinnehavare?

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Rätten till gravplatsen övergick till efterlevande make och arvingar. Rätten till gravplatsen kunde därmed övergå i flera släktled utan att detta kom till huvudmannens kännedom.

När begravningslagen trädde i kraft 1 april 1991 infördes en anmälningsskyldighet. Huvudmannen försöker nu komplettera uppgifterna i gravböckerna så att de ska innehålla aktuella uppgifter om gravrättsinnehavarna. De gravar som vi saknar gravrättsinnehavare för har vi försett med en skylt med uppmaningen att anhöriga skall höra av sig till kyrkogårdsförvaltningen.

Vad händer om graven inte har någon gravrättsinnehavare?

Graven skyltas i 2 år med skylten ”Vi söker gravrättsinnehavare till denna plats……” Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med någon anhörig/släkting under denna tid betraktas graven som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort. Och gravplatsen kan upplåtas på nytt.

 

Är du den man söker?

Om du har fått en skylt på dig gravplats med uppmaningen att kontakta oss, vänligen kontakta oss så vi får uppdatera uppgifterna på gravplatsen, när detta är gjort så tas skylten bort från gravplatsen.  Om du vill veta om du är antecknad som gravrättsinnehavare eller inte, är du varmt välkommen att höra av dig eller besöka kyrkogårdsförvaltningen. Kontaktuppgifter finns nedan.

 

Vilka gravar är det som vi har skyltat med gravrättsinnehavare sökes?

Här hittar du de gravar som saknar gravrättsinnehavare, Klicka här.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kontaktuppgifter till alla anställda på Kyrkogårdsförvaltningen.