Gravrättsinnehavare sökes

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att föra gravbok med uppgifter om den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Skyltade gravar 2023

Före 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Det har ändrats och huvudmannen är nu skyldig att föra gravbok där det anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till.

Kyrkogårdsförvaltningen söker kontakt med anhöriga till de gravar som saknar innehavare. De gravar där det fortfarande saknas innehavare är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.  

Får kyrkogårdsförvaltningen inte kontakt med anhöriga inom två år betraktas gravplatsen som återlämnad till pastoratet. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och att gravplatsen upplåts till ny innehavare.

Om detta berör dig, eller om du vill veta om du är antecknad som gravrättsinnehavare eller inte, är du varmt välkommen att höra av dig eller besöka kyrkogårdsexpeditionen.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kontaktuppgifter till alla anställda på Kyrkogårdsförvaltningen.