Södra Vings församlingsråd

Mandatperiod 2022-2025

Anton Gustavsson, ledamot
Kurt Tisell, ordförande
Lena Svensson, vice ordförande
Tommy Johansson, sekreterare
Göran Johansson, ledamot
Gudrun Johansson, ledamot
Anders Nyström, ledamot
Bengt Johansson, ledamot

Claes Persson, ersättare
Cecilia Fridén, ersättare
Ingrid Öhlund, ersättare