Kyrkofullmäktige

Mandatperiod 2018-2021

Ordförande: Birgit Andersson
Vice ordförande: Anders Lahrin

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna (S)
Mats Enander, ledamot
Rolf Davidson, ledamot
Jan Forsman, ledamot

Anita Iverbäck Holm, ersättare
 
Centerpartiet (C)
Charlotta Andersson Nilsson, ledamot
Inge Klasson, ledamot
Lars Neuman, ledamot
Monica Brolin, ledamot

Bo Melkersson, ersättare
Håkan Dahl, ersättare


Kyrkans vänner i Ulricehamns pastorat (KV)
Ingvar Klasson, ledamot
Lars-Erik Josefsson, ledamot
Sara Carling, ledamot
Birgit Andersson, ledamot
Christina Johansson, ledamot
Ingela Sörensen, ledamot
Eva Grönbäck, ledamot
Marita Wegstrand, ledamot

Kristina Wilhelmsson, ersättare 
Lisbeth Gustafsson, ersättare 
Björn Carling, ersättare 
Eren Svensson, erättare


Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Anders Lahrin, vice ordförande
Josefin Lind, ledamot
Helge Hesslefors, ledamot
Berith Gunnarsson, ledamot
Jörgen Theander, ledamot
Inger Henriksson, ledamot
Kent-Åke Claesson, ledamot
Christina Claesson, ledamot
Gunilla Bern Antonsson, ledamot
Thomas Hjalmarsson, ledamot
Jan Oscar Jansson, ledamot
Maria Landgren, ledamot

Maja Hellqvist, ersättare 
Sven-Olof Sandberg, ersättare 
Ingbritt Brunnemyr, ersättare 
Ingela Widell, ersättare 
Gunnar Åkesson, ersättare
Sara Johansson, ersättare

Sverigedemokraterna (SD)
Niclas Sunding, ledamot
Aila Kiviharju, ledamot