Kyrkofullmäktige

Mandatperiod 2022-2025

Ordförande: Inge Klasson
Vice ordförande: Bengt Johansson

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna (S)
Mats Enander, ledamot
Rolf Davidson, ledamot
Anton Gustavsson, ledamot

Margareta Broberg, ersättare
 
Centerpartiet (C)
Inge Klasson, ordförande
Charlotta Andersson Nilsson, ledamot
Lars Neuman, ledamot
Vilma Gustavsson, ledamot

Tommy Johansson, ersättare


Kyrkans vänner i Ulricehamns pastorat (KV)
Ingvar Klasson, ledamot
Lars-Erik Josefsson, ledamot
Sara Carling, ledamot
Birgit Andersson, ledamot

Ingela Sörensen, ersättare 
Tommy Fjällström, ersättare Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Helge Hesslefors, ledamot
Christina Claesson, ledamot
Anders Lahrin, ledamot
Berith Gunnarsson, ledamot
Gudrun Lundh, ledamot
Christer Spjuth, ledamot
Thomas Hjalmarsson, ledamot
Sara Johansson, ledamot
Jan-Oscar Jansson, ledamot
Inger Henriksson, ledamot

Kent-Åke Claesson, ersättare 
Anna Smedberg, ersättare 
Mikael Ekman, ersättare 
Noel Bruhn, ersättare

Redvägslistan
Gunnar Andersson, ledamot
Barbro Andersson, ledamot
Inger Broberg, ledamot

Sofia Levander, ersättare
Conny Samuelsson, ersättare


Sverigedemokraterna (SD)
Aila Kiviharju, ledamot

Jan-Henric Henningsson, ersättare
Jonathan Sunding, ersättare

Södra Ving och Hällstadslistan
Therese Karlsson, ledamot
Ingrid Öhlund, ledamot
Bengt Johansson, vice ordförande

Kurt Tisell, ersättare
Lena Svensson, ersättare

 

Niclas Sunding, ledamot (utan partigrupp)