Åsundens församling

Åsundens församling

I Åsundens församling finns det fem kyrkor

I Åsundens församling finns också tre församlingshem

  • Finnekumlas församlingshem
  • Grönahögs församlingshem
  • Tvärreds församlingshem

I församlingshemmen pågår olika verksamheter. Det går också att hyra för exempelvis dopfester, minnesstunder med mera.

Personal i Åsundens församling

Åsa Carmesund, områdeschef/präst. 0321-17 184
Per Jonstoij, präst. 0321-17 152
Thomas Hjelm, diakon. 0321-17 172
Anna Hultin, barn/ungdom. 0321-17 173
Siv Jonstoij, barn. 0321-17 174
Pernilla Wetterstrand, församlingspedagog. 0321-17 176
Monica Johansson, musiker. 0321-17 177
Mikael Ryde, musiker. 0321-17 178
Marina Andersson, vaktmästare Finnekumla. 0321-17 179
Eva Gårdmarker, arbetsledande vaktmästare Gällstad. 0321-17 180
Marita Claesson, vaktmästare Grönahög. 0321-17 181
Daniel Palm, arbetsledande vaktmästare . 0321-17 183
Jesper Ignell, vaktmästare Tvärred. 0321-17 204

Kyrkklocksrally

i Åsunden

Hössna prästgård

Pastoratets andliga centrum

Vuxenkörer

Gospelkör, damkör, kyrkokörer, musikalkör - vad passar dig?

Ungdomsgrupper

Häng på några av våra mötesplatser för ungdomar.

Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.