Marbäcks kyrka

Marbäcks kyrka

Marbäcks kyrka byggdes troligen redan på 1100-talet men på 1800-talet fick kyrkan det mesta av sitt nuvarande utseende då den byggdes ut och kort därefter också fick sitt torn.

Kyrkan har en utsmyckad och påkostad predikstol tillverkad av de så kallade Mjöbäckssnidarna. Altartavlan målades 1922 av Marbäckssonen Wilhelm Sjölander.

Kyrkan har också en dopfunt av sandsten från 1400-talet.