Marbäcks kyrka

Marbäcks kyrka

Marbäcks kyrka byggdes troligen redan på 1100-talet men på 1800-talet fick kyrkan det mesta av sitt nuvarande utseende då den byggdes ut och kort därefter också fick sitt torn.

Kyrkan har en utsmyckad och påkostad predikstol tillverkad av de så kallade Mjöbäckssnidarna. Altartavlan målades 1922 av Marbäckssonen Wilhelm Sjölander.

Kyrkan har också en romansk dopfunt av sandsten från 1100-talet. Den är troligen gjord i mäster Andreas skola då de flätade ringarna på cuppan är typiskt för deras arbete. (Källa Robin Gullbrandsson, Västergötlands museum)

Adress
Marbäcks Hjortsbacka 101, 523 93 Marbäck