Valnämnden

Ordförande:
Maritha Wegstrand
Vice ordförande: 
Jörgen Theander
Ledamot:
Ingbritt Brunnemyr
Mats Enander
Helge Hesslefors
Lars Neuman
Tage Olander
Ersättare:
Lennart Andersson
Berith Gunnarsson
Christina Johansson
Birgitta Pettersson
Ingela Widell