Valnämnden

Valnämnden mandatperiod 2022-2025

Ordförande:
Johan Hallman
Vice ordförande: 
Liselotte Andersson
Ledamot:
Johan Hallman
Liselotte Andersson
Bengt Johansson
Lars Neuman
Mats Enander
Berith Gunnarsson
Erené Svensson

Ersättare:
Rolf Davidsson
Tommy Fjällström
Noel Bruhn
Inger Henriksson