Valnämnden

Ordförande:
Johan Hallman
Vice ordförande: 
Liselotte Andersson
Ledamot:
Elsa Arnesson
Mats Enander
Berith Gunnarsson
Bengt Johansson
Lars Neuman
Tage Olander
Alf Svensson
Jörgen Theander
Ingrid Öhlund

Ersättare:
Irene Andersson
Ingbritt Brunnemyr
Birgitta Pettersson
Christina Johansson