Kistgrav

En kistgrav kan normalt upplåtas för en eller två kistor. I en kistgrav kan även beredas plats för urnor.

Nya kistgravplatser upplåts för närvarande på alla våra kyrkogårdar.

Gravplatsen upplåts med en gravrätt i 25 år som kan förnyas i intervaller om 15 år, under förutsättning att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Gemensamt för alla gravplatser, förutom minneslund, askgravlund respektive kistgravlund, är att det måste finnas en aktuell gravrättsinnehavare. 

Gravrättsinnehavaren har skötselansvaret och kan välja mellan att ha gravanordning (gravsten eller kors) med rabatt, endast rabatt eller endast gräs på graven. Vanligast är gravanordning med rabatt.

Stoftet efter en avliden ska gravsättas senast inom en månad efter dödsfallet.