Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.

Församlingarna i Ulricehamns pastorat har en rik och levande verksamhet för barn och unga. Här får de i musik, lek, berättelser och drama, färg och form, gudstjänst, läger och friluftsliv upptäcka och uppleva vem Jesus är.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte; Guds rike tillhör sådana som de.

Jesus

I kyrkans barngrupper får barnen möta bibelberättelser, böner och sånger som blir en del av den grund som barnet bär med sig genom hela livet. Kyrkans budskap är tydligt - alla är älskade för sin egen skull. Alla är värdefulla och uppskattade.

Baby/barnsång

Församlingsgården i Ulricehamn

Öppen förskola

För barn som är 0-6 år, tillsammans med vuxen.

Grupper för barn 4-5 år

Genom lek, sång och skapande får barnen lära sig mer om Jesus och Bibelns spännande berättelser.

Söndagsskola

Ulricehamns kyrka varje söndag 10:00 i samband med gudstjänsten.

Musik och skapande

Barnkörer, skaparverkstad och annan kreativ verksamhet för barn 6-10 år.

Scouter

För dig som är 7-12 år (och uppåt).

Gudstjänst, barn och mat

i Ulricehamns församling