Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.

Församlingarna i Ulricehamns pastorat har en rik och levande verksamhet för barn och unga. Här får de i musik, lek, berättelser och drama, färg och form, gudstjänst, läger och friluftsliv upptäcka och uppleva vem Jesus är.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte; Guds rike tillhör sådana som de.

Jesus

I kyrkans barngrupper får barnen möta bibelberättelser, böner och sånger som blir en del av den grund som barnet bär med sig genom hela livet. Kyrkans budskap är tydligt - alla är älskade för sin egen skull. Alla är värdefulla och uppskattade.