Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.

På grund av de nya rekomendationerna som kom 21 februari så pausas all barn- och ungdomsverksamhet fram till vecka 10. Detta kan komma att förlängas vid behov.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte; Guds rike tillhör sådana som de.

Jesus

Församlingarna i Ulricehamns pastorat har en rik och levande verksamhet för barn och unga. Här får de i musik, lek, berättelser och drama, färg och form, gudstjänst, läger och friluftsliv upptäcka och uppleva vem Jesus är.

I kyrkans barngrupper får barnen möta bibelberättelser, böner och sånger som blir en del av den grund som barnet bär med sig genom hela livet. Kyrkans budskap är tydligt - alla är älskade för sin egen skull. Alla är värdefulla och uppskattade.