Målsättning

Änglagårdens förskola har som målsättning att ge barnet goda förutsättningar att växa och utvecklas i sin personlighet och sitt lärande.

Barnet ska få möjlighet att utvecklas till en trygg, harmonisk och hänsynsfull människa, som respekterar andra och värderar alla människor lika.

Änglagårdens förskola vill därför

  • uppmuntra barnet att med nyfikenhet och lust, med alla sinnen och hela sin kropp, upptäcka och utforska naturen.
  • erbjuda en varm och öppen atmosfär där alla ska känna sig välkomna.
  • vara ett alternativ för föräldrarna att få lämna barnet i en trygg, utmanande och god kristen miljö.
  • arbeta för en god och engagerad föräldrakontakt.