Lägerbidrag

Åker du på läger med kristen anknytning kan du få bidrag.

Alla barn och ungdomar som är kyrkotillhöriga i Ulricehamns pastorat har rätt att söka bidrag till läger. Lägerbidragen gäller för läger med kristen anknytning.

Ersättning utgår med halva kostnaden av totalkostnaden, alltså summan av resekostnaden och lägeravgiften.   

Maxbeloppet man kan söka är 3000 kr per person och år.  

Bidrag kan inte sökas för läger som pastoratet anordnar. Bidrag kan inte sökas om du åker som ledare eller fadder för annan församling.  

Ansökan (pdf), tillsammans med bifogade kvitton, ska vara pastoratet tillhanda senast 3 månader efter avslutat läger.

Ansökan och kvitton skicka till:

Ulricehamns pastorat
Lägerbidrag
Västra Kyrkogatan 3B
52330 Ulricehamn