Internationellt arbete

Internationellt engagemang är en viktig och naturlig del av vårt församlingsliv.

Vänförsamlingen i Voi, Kenya

Ulricehamns församling har en vänförsamling i Kenya.

Internationella ombud

I varje församling finns en grupp av frivilliga tillsatta för att jobba med det internationella arbetet.

Hössna församling

Gunnel Karlsson, Elin Thelander (SKUT).

Timmele församling

Margareta Brostorp-Klippare, Doris Johansson (SKUT), Sara Johansson (SKUT), Maria Åkeson.

Ulricehamns församling

Christer Andersson (samordnare), Marita Foss, Kerstin Fridefors, Helge Hesslefors (SKUT), Ulf Smedberg.

Åsundens församling

Ingela Sörensen.