Foto: Malin Wrigstad/Ikon

Ett stort tack till dig!

Du är med och gör skillnad!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som skapar möjligheter för oss att möta människor i livets alla skeden. Förutom dop och vigsel, gudstjänstfirande och begravningsgudstjänster skapar vi genom din avgift mötesplatser där alla är välkomna. Kyrkan är en plats att vara stolt över - du som medlem gör det möjligt!

Allt detta gör du möjligt:

Du bidrar till Svenska kyrkans internationella arbete (ACT) vid katastrofer, svält och konflikter.

Du skapar platser för barngrupper där barn och föräldrar kan mötas.

Du har gjort det möjligt för oss att underhålla våra 12 kyrkor och vårda vårt kulturarv.

Du har gjort det möjligt för förtvivlade människor att ringa 112 och prata med jourhavande präst.

I Petrusrummet i Ulricehamns församlingsgård har du möjliggjort för människor att få komma och duscha, tvätta, äta frukost och träffa andra.

Du har möjliggjort för diakonerna i Ulricehamns pastorat att göra 119 sjukhusbesök under 2018.

Du har möjliggjort för diakonerna i Ulricehamns pastorat att göra 573 hembesök under 2018 hos äldre, sjuka och ensamma.

Du ger stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.

Du ger stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället.

Du är med och skapar Sveriges största musikscen med tusentals konserter över hela landet.

Du ger möjlighet för själavårdssamtal.

Du ger möjlighet för familjerådgivning.

Du har gjort allt detta och mycket mer möjligt - ett stort och hjärtligt TACK till dig från Ulricehamns pastorat!