Foto: Malin Wrigstad/Ikon

Ett stort tack till dig!

Du är med och gör skillnad!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som skapar möjligheter för oss att möta människor i livets alla skeden. Förutom dop och vigsel, gudstjänstfirande och begravningsgudstjänster skapar vi genom din avgift mötesplatser där alla är välkomna. Kyrkan är en plats att vara stolt över - du som medlem gör det möjligt!

Allt detta gör du möjligt:

 • Du bidrar till Svenska kyrkans internationella arbete (ACT) vid katastrofer, svält och konflikter.
 • Du skapar platser för barngrupper där barn och föräldrar kan mötas.
 • Du har gjort det möjligt för oss att underhålla våra 28 kyrkor och vårda vårt kulturarv.
 • Du har gjort det möjligt för förtvivlade människor att ringa 112 och prata med jourhavande präst.
 • I Petrusrummet i Ulricehamns församlingsgård har du möjliggjort för människor att få komma och duscha, tvätta, äta frukost och träffa andra.
 • Du har möjliggjort för diakonerna i Ulricehamns pastorat att göra sjukhusbesök.
 • Du har möjliggjort för diakonerna i Ulricehamns pastorat att göra hembesök hos äldre, sjuka och ensamma.
 • Du ger stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.
 • Du ger stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället.
 • Du är med och skapar Sveriges största musikscen med tusentals konserter över hela landet.
 • Du ger möjlighet för själavårdssamtal.
 • Du ger möjlighet för familjerådgivning.

Du har gjort allt detta och mycket mer möjligt - ett stort och hjärtligt TACK till dig från Ulricehamns pastorat!