Åsundens församlingsråd

Mandatperiod 2022-2025

Församlingsrådet i Åsunden består av sex ledamöter och fem ersättare samt kyrkoherden. 

Ledamöter
Birgit Andersson
Ingvar Klasson
Monica Brolin
Inge Klasson
Ingela Sörensen
Tommy Fjällström

Ersättare
Maritha Wegstrand
Sara Carling
Lisbeth Andersson
Håkan Dahl
Eren Svensson