Åsundens församlingsråd

Mandatperiod 2018-2021

Församlingsrådet i Åsunden består av sex ledamöter och fem ersättare samt kyrkoherden. I Åsundens församlingsråd har kyrkoherden delegerat den uppgiften till Mikael Henning.

Ledamöter
Inge Klasson
Björn Cederkull
Birgit Andersson
Ingela Sörensen
Ingvar Klasson
Lisbeth Gustavsson
Mikael Henning, komminister

Ersättare
Håkan Dahl
Monica Brolin
Marianne Holmén
Sara Carling
Eren Svensson