Mål och arbetssätt

Förskolans mål och arbete utgår från läroplanen för förskolan (Lpfö 22), de kommunala riktlinjerna i Ulricehamn samt Ulricehamns pastorats församlingsinstruktion

Den pedagogiska verksamheten på Änglagårdens förskola vill lyfta fram:

  • att låta leken och det sociala samspelet få stort utrymme.
  • barnens egen kreativitet, nyfikenhet och glädje att upptäcka och utforska i den vardagsnära miljön.
  • att arbeta för att ge barnen  en stark självkänsla och att vara rädda om varandra och ta hänsyn till andra.
  • att utforska och uppleva naturens växlingar och i utemiljön utmana och träna kroppens rörelser.
  • att i vardagssituationer och lek inspireras till att utforska språket, matematiska begrepp och natur och teknik.
  • att använda musik, rytmik och sång som pedagogiska verktyg och att detta genomsyrar hela den dagliga verksamheten.
  • att fritt få måla och skapa med olika material med naturen och återvinningsmaterial som inspirationskälla.
  • att berätta från Bibeln och följa årets högtider.
  • att uppmärksamma våra helgdagar och traditioner och låta barnen få inblick i vår egen kultur genom sånger, lekar, berättelser, bibelberättelser, utflykter och studiebesök.

Målsättning

Änglagårdens förskola har som målsättning att ge barnet goda förutsättningar att växa och utvecklas i sin personlighet och sitt lärande.

Grön Flagg

Änglagårdens förskola jobbar aktivt med Håll Sverige Rents Grön Flagg och är Grön Flagg-certifierade.