Hössna församling

Hössna församling

I Hössna församling finns det tre kyrkor.

Hössna prästgård

I församlingen finns också Hössna prästgård som går att hyra till olika tillfällen.

Personal i Hössna församling

Sofia Levander, områdeschef/diakon. 0321-17 110
Jenny Jarvid, präst. 0321-17 112
Jörgen Röllgårdh, präst. 0321-17 111
Gunnel Karlsson, diakon. 076-178 50 15
Annika Karlsson, barn. 0321-17 114
Anna Linnarsson Persson, barn. 0321-17 115
Birgitta Häljestig, barn. 0321-17 129
Ann-Katrin Johansson, musiker. 0321-17 116
Anne-Louise Wingborn, musiker. 0321-17 117
Jimmy Strålin, arbetsledande vaktmästare. 0321-17 120
Mattias Larsson, vaktmästare. 0321-17 121
Ann Sidstedt, vaktmästare. 0321-17 122
Claes Svenningsson, vaktmästare. 0321-17 123
Malin Kåremark, vaktmästare. 0321-17 125
Christer Andersson, vaktmästare. 0321-17 126
Ulf Smedberg, vaktmästare. 0321-17 127

Barn och familj

Verksamhet för familjer och barn 0-12 år.

Barnkörer

Musik och skapande från 6 år och uppåt.