Hössna kyrka

Hössna kyrka

I vapenhuset finns det en tavla med förteckning över "Kjörkoherdar i Hösna" En herr Hagvinus står överst och för denne står årtalet 1333. I vapenhuset står även en äldre offerkista av ek.

Storklockan i Hössna kyrka är riktigt gammal och gjuten av en mäster Håkan 1345. I en avigvänd runskrift på latin läses: "År 1345 den 16 juli då herr Olof var kyrkoherde samt Gustaf och Nikolaus kyrkvärdar göt Håkan denna klocka. Magnus var Sveriges konung och herr - Sigge biskop i Skara. Hell dig Maria. Bed till Jesus för oss.”

Dopfunten, även den från medeltiden, har ett egendomligt utseende. Den är gjord av två separata, men nästan identiska, dopfuntar som sammanfogats. Man tror att en stenhuggare har skapat denna originella skapelse. Den ena dopfunten lär ha stått i Kinnareds kyrka, en kyrka som revs på 1500-talet till följd av Skarabiskopen Ericus Falcks befallning i samband med biskopsvisitationen den 30 november 1554.

I Hössna kyrka finns två fina nattvardskalkar i silver från 1400-tal, varav den ena är avsedd för sockenbud.

Altartavlan från 1899 är målad direkt på korväggen. Motivet är Kristus på förklaringsberget med Moses som håller en stentavla och Elias med en bokrulle. Vid bergets fot står Petrus, Jakob och Johannes. Texten lyder: "Denne är min älskade son, honom hören”. Konstnären var den kände kyrkomålaren A. G. Ljungström, som även målat liknande altartavlor i bland annat Sandhems, Gällstads och Nittorps kyrkor.

Då kyrkan byggdes 1839 fick inte altaret från den gamla kyrkan följa med, utan det ersattes med ett förgyllt kors. Detta kors är numera placerat i en nisch på den norra väggen.

Predikstolen, tillverkad 1716 av mäster Jonas Ullberg från Velinga, är prydd med bilder av Kristus och de fyra evangelisterna. Den fanns därför med redan i den gamla kyrkan. Vid inventeringen 1828 betecknades den som "utan smak och värde", medan den i dag kallas ”vacker och värdefull”.

1955 genomgick kyrkan en grundlig restaurering då bl.a. interiören målades om, två korfönster togs bort och övriga fick blyinfattat antikglas. Predikstolen befriades från fyra lager färg och återställdes i sitt ursprungliga skick med gamla förnämliga målningar. Därefter har både tornet och ytterväggarna renoverats.
Vid renoveringen 1994 var det dags för ommålning av kyrkorummet i något ljusare färger. Ett par bänkar längst togs bort ner i kyrkorummet och övriga bänkar försågs med dynor.

Hössna kyrka byggdes av sten år 1839, en byggnation som gick snabbt. Beslutet att bygga kyrkan stadfästes vid ett sammanträde i februari 1839 och redan den 29 september samma år skedde den högtidliga invigningen.
Den gamla kyrkan hade sin plats cirka 25 meter norr om den nuvarande och dateras till medeltiden. Dess sakristia står fortfarande kvar och används idag till gudstjänster i mindre sammanhang.

Adress
Hössna 302, 523 97 Ulricehamn