Illustration av Martin Landgren

Konfirmation VIP

En grupp för personer med intellektuell funktionsvariation

VIP betyder ”very important person” och är vår konfirmandgrupp som vänder sig till personer med intellektuell funktionsvariation. Undervisningen sker i grupp eller enskilt beroende på antal anmälda. För mer information kontakta nedanstående kontaktperoner

Kontaktpersoner
Anette Andersson, församlingspedagog, 0321-283 32
anette.m.andersson@svenskakyrkan.se

Christer Andersson, församlingspedagog, 0321-283 33
christer.7.andersson@svenskakyrkan.se