Kyrkogårdarnas kulturhistoria

En kulturhistorisk gravplats ska bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen.

En gravvård kan vara värdefull av flera skäl. Det kan vara en intressant inskription. Det kan också vara en intressant person som är gravsatt. Gravvårdens form och stenens bearbetning eller ålder är andra faktorer som avgör dess kulturhistoriska värde.

När inventeringen är slutförd är det kyrkorådet som beslutar vilka gravar som ska bli kulturhistoriska gravar och sparas för all framtid. I kyrkorådets protokoll kan man se vilka gravar det gäller. Det går också bra att kontakta kyrkogårdsförvaltningen för information.

En kulturhistorisk gravplats ska bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen.

Skötsel och underhåll för de gravar som är beslutade som gravar med kulturhistoriskt värde, ska för all framtid skötas och bekostas av begravningsavgiften. Begravningsavgiften är en skatt som alla som är bokförda i Sverige betalar.

En gravsten blir kulturgrav först när gravrätten återlämnas till huvudmannen för begravningsverksamheten (Ulricehamns pastorat).

Så länge det finns en gravrättsinnehavare för graven är den gravrättsinnehavarens personliga egendom. Det är alltså gravrättsinnehavaren som äger gravstenen.

De gravar som är kulturgravar är märkta med en skylt med texten ”KULTURGRAV”.

Kyrkogårdarna i Ulricehamns pastorat har inventeras med avseende om gravvårdarnas kulturhistoriska värde. Inventering har utförts av Västarvet – kulturenheten, samt Västergötlands museum.

Här nedan kan du ladda hem kulturinventeringen för respektive kyrkogård. Vill du beställa en utskrift mot självkostnadspris, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.