Foto: Ann-Louise Wingborn

Redvägs församlingsråd

Mandatperiod 2022-2025

Alf Svensson, ledamot
Gunnar Andersson, ledamot
Sofia Levander, ledamot
Gunilla Ideström, ledamot
Barbro Andersson, ledamot
Inger Broberg, ledamot
Karin Gustafsson, ledamot
Knut Strand, ledamot

Christer Spjuth, ersättare
Elsa Arnesson, ersättare
Nils Hylander, ersättare