Gullereds kyrkogård

Gullereds kyrkogård är en mindre kyrkogård då det endast bor ca 150 personer i Gullereds samhälle.

Kyrkogården, som ligger högt, är mycket vacker och inger en känsla av stillhet trots närheten till riksväg 40. 

Den nuvarande kyrkogården anlades i början av 1900-talet och utökades kontinuerligt österut under de närmast följande decennierna. Söder om kyrkan finns dock de äldsta gravvårdarna som är från slutet av 1800-talet.

Gravstenarna karaktäriseras av en stark koppling till den avlidnes gårdstillhörighet snarare än hans eller hennes yrke och befattning. Det kan ha att göra med att Gullered skiftades så sent som på 1930-talet.

På denna kyrkogård anlades år 2007 en askgravplats för urngravar. Askgravplatsen är placerad i nära anslutning till entrén till kyrkogården. Här finns också kistplatser och urnplatser.

Vill du läsa mer om Gullereds kyrkogård kan du ladda ner:
Kulturinventering Gullereds kyrkogård (pdf)