Mötesplatser

Vi vill främja gemenskap och integration. Välkommen till våra olika träffpunkter runt om i pastoratet.

Att ha gemenskap med andra är livsviktigt!
I en tid när utanförskap och ensamhet ökar vill vi bygga gemenskaper, både inom och mellan åldersgrupper och språkgrupper. Här finns något för alla.

Integration

Vi arbetar för att asylsökande och nyanlända ska få en bra start i Sverige och komma tillrätta i ett nytt samhälle.

Öppen församlingsgård

Måndag, torsdag och fredag i församlingsgården, Ulricehamn

Syföreningar

Det finns ett flertal syföreningar i pastoratet

Församlingskåren

Vår 2024

Måndagsgruppen

En träffpunkt för personer med funktionsnedsättning