Mötesplatser

Vi vill främja gemenskap och integration. Välkommen till våra olika träffpunkter runt om i pastoratet.

Att ha gemenskap med andra är livsviktigt. I en tid när utanförskap och ensamhet ökar vill vi bygga gemenskaper, både inom och mellan åldersgrupper och språkgrupper.

Integration

Vi arbetar för att asylsökande och nyanlända ska få en bra start i Sverige och komma tillrätta i ett nytt samhälle.

Öppen församlingsgård

Måndag och torsdag i kyrkparken och församlingsgården, Ulricehamn

Mötesplatser i Åsunden

Information kommer i höst

Syföreningar

Det finns ett flertal syföreningar i pastoratet

Församlingskåren

Vårfest i församlingsgården tisdag 26 april kl. 18:30

Måndagsgruppen

En träffpunkt för personer med funktionsnedsättning