Mötesplatser

Vi vill främja gemenskap och integration. Välkommen till våra olika träffpunkter runt om i pastoratet.

Att ha gemenskap med andra är livsviktigt. I en tid när utanförskap och ensamhet ökar vill vi bygga gemenskaper, både inom och mellan åldersgrupper och språkgrupper.

Integration

Vi arbetar för att asylsökande och nyanlända ska få en bra start i Sverige och komma tillrätta i ett nytt samhälle.

Öppen församlingsgård

Måndag, torsdag och fredag i församlingsgården, Ulricehamn

Syföreningar

Det finns ett flertal syföreningar i pastoratet

Församlingskåren

Hösten 2023

Måndagsgruppen

En träffpunkt för personer med funktionsnedsättning