Mötesplatser

Vi vill främja gemenskap och integration. Välkommen till våra olika träffpunkter runt om i pastoratet.

Att ha gemenskap med andra är livsviktigt. I en tid när utanförskap och ensamhet ökar vill vi bygga gemenskaper, både inom och mellan åldersgrupper och språkgrupper.