Bårtäcket i Rödön
Foto: Thorsten Stjärnered

Begravning inom en månad

Nyhet Publicerad Ändrad

Ny begravningslag innebär en kortare tid mellan dödsfallet och gravsättning eller kremering.

Den 1 maj 2012 träder en ny begravningslag  i kraft. Enligt den nya lagen ska gravsättning – jordbegravning eller kremering – ske inom 30 istället för 60 dagar efter dödsfallet.

-   Det går alltid att ordna en begravning inom den tid som lagen kräver, säger Mikael Sjödin, kyrkoherde i Rödön, Näskott, Aspås och Ås församlingar.

-   Det känns viktigt för oss som församling att tidigt få vara med att planera för en begravning och dela vår erfarenhet med anhörigas behov och tankar. Inte minst för att alla som vill vara med och ta farväl, kan få göra det.

Tröst, tacksamhet och trygghet söker vi i tider av sorg och kriser.
Tröst, tacksamhet och trygghet söker vi i tider av sorg och kriser.

HUR GÅR DET TILL?

Att planera en begravning är dödsboets ansvar. En enkel beskrivning om de olika delarna och svar på de vanligaste frågorna hittar du här.

OLIKA BEGRAVNINGAR

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. En begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning äger i regel rum i en kyrka, ett kapell eller ett krematoriekapell. Jordbegravning, minnesstund, kremering etc. – läs mer om de olika alternativen här.

Fakta

En övervägande majoritet, 81 procent, av begravningsceremonier i Sverige är begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter är huvudmän för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.