Be så skall du få, sa Jesus.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Be för Kilolo

Nyhet Publicerad Ändrad

Ås församling har sin vänförsamling Kilolo i Tanzania. Vi har kommit överens om de ber för oss och vi ber för dem.

Kilolo - Winifrida
I Kilolo ber man för Ås församling. Foto: Tommy Norin

I Ås ber vi för Kilolo

• Allt nytt som kommer till Kilolo – be att vi som bor där ska kunna stå emot de frestelser som en del av det nya för med sig.

• Be för de föräldralösa barnen i Kilolo att de få en uppväxt som hjälper dem få uppleva kärlek och trygghet

• Be för oss i församlingen i Kilolo att vi ska få upp ögonen för de behov som faktiskt finns, men som vi inte ser

• Be för de församlingsmedlemmar i Kilolo som lider under alkoholmissbruk och Aids att de ska få den hjälp och det stöd de behöver

• Många medlemmar i församlingen är fattiga – be för dem att de ska få ett drägligt liv

• Be för ungdomarna i Kilolo. Många av dem har Aids och har svårt att klara skolan.

• Be för församlingens präster och evangelister i Kilolo om mod och vishet att på ett kärleksfullt sätt undervisa i frågor som rör det kristna äktenskapet.

Ås församling har fått nya kyrkvärdar
I Ås ber vi för Kilolo församling i Tanzania. Foto: Olof Roos

I Kilolo ber man för Ås:

De ber för alla bedjare som finns i Ås om motivation och glädje i att be tillsammans. Att flera ska få inspiration att vara.

• Be för oss i Ås att vi blir frimodiga att berätta om vår tro för människor vi möter och vad den betyder för oss, att vi tar vara på de tillfällen vi får.

• Bön för dem som arbetar mycket i församlingen i Ås. Be så att vi ser vilka människor som behöver stöd på olika sätt.
• Vi vill se fler människor i kyrkan! Be att vi ska kunna gestalta våra gudstjänster och andra samlingar så att människor känner sig välkomna, berörda och delaktiga i det de får uppleva i kyrkan.
• Be för vårt arbete i Ås församling, att människor som bor här ska bli berörda av Gud!
• Be för alla de människor som flyttar in i vår församling, särskilt i Sånghusvallen och södra Ås, att de ska trivas i vår bygd och att de ska finna vägen till kyrkan och känna sig hemma där.

Prästen Yona i Kilolo: Vi kommer att be för fler besökare i kyrkan i Ås! Vi ber alla dagar – inte bara på söndagar. Ni behöver bli bättre på att be!