NYA LOKALER ÖPPNAS I KROKOM

Nyhet Publicerad Ändrad

I markplanet - under Arbetsförmedlingen - på Offerdalsvägen 7 har Rödöns församling fått nya lokaler som man den här veckan håller på att flytta in i. I väntan på vad som kommer att bli av Krokoms kyrka i framtiden. Där ryms en gemensam sal för körerna och som också kan fungera som ett enklare gudstjänstrum, kyrkislokaler, kök, sällskapsrum, förråd, arkiv och några kontorsrum. De äldre kommer för sina Mitt på dagen-träffar att hålla till i Café Bönan. Den första på självaste valborgsmässoafton

De första som hade siin träffpunkt här de båda barnkörerna. De var sång och jubel när de för första gången samlades här. De har sedan de blev husvilla hållit till i Kvarnbackaskolan. Det var i början av året som Krokoms kyrka vattenskadades och blev obrukbar. Men nu finns det en glädje över att ha något eget att komma till. Under väntetiden finns det för församlingen här en mötesplats i centrala Krokom för både vardagsaktiviteter och gudstjänster.

Krokoms kyrka kommer att tömmas – oavsett om det blir beslut om ombyggnad eller nybyggnation. Mycket kommer att kunna flyttas med till Offerdalsvägen 7 och annat placeras i andra lokaler eller lagerutrymme tills vidare. Det känns mycket positivt att arbetslagets önskan om alternativa lokaler i Krokom nu kunnat ordnas. 
Kommande söndag - den 2 maj - kommer gudstjänsten i Krokom att börja vid klockstapeln intill Krokoms kyrka kl 11.00 med en kort andaktsstund som markerar att en epok upphör innan man går iväg i procession till de nya lokalerna och firar en temamässa där.