Kyrkvaktmästarna hade förberett en spång över ett gammalt vadställe.
Foto: Elisabeth Claesson Trång

Gå med på pilgrimsvandring!

Nyhet Publicerad Ändrad

5 juni utmed S:t Olafsleden - Waplan-Alsen

Gå med på pilgrimsvandring!

Söndag 5 juni kommer församlingarna i Rödöns pastorat att företa sin årliga pilgrimsvandring, en liten sträcka av kung Olavs väg till Nidaros. Vi vandrar samma led i dag för att finna inre frid och reflektera över livet, tron och naturen.

S:t Olavssymbolen påminner om ett sökande efter helhet och hälsa med snart tusenåriga traditioner.

Dagen börjar med friluftsgudstjänst 10:00 hemma hos Lars Gunnarsson på Önevägen 11 i Vaplan. Pilgrimsvandringen startar därifrån 10:45. Vi går tillsammans, med meditations- och fikastopp under vägen. Medtag egen matsäck. Mera information kommer. Välkommen att gå med!

Ledare: Alexandra Gelland och Maja Björk-Edlund.

Vill du veta mer, kontakta Maja Björk-Edlund.  

 

Vadå, pilgrim!? 

Att vara pilgrim är att vara  på väg, att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och gudsnärvaro. Det yttre målet är helt enkelt den plats där man känner att man kommit fram, där vandringen slutar.