Påsken, Rödöns kyrkas altare
Foto: Thorsten Stjärnered

Påskdag med uppståndelse och kyrktupp

Nyhet Publicerad Ändrad

Ås församling firade påskdagen med högmässa i kyrkan. Därefter vidtog gemenskap vid kyrklunchen där kyrktuppen fräschades upp...

Mikael Karlsson presenterar Ås nya kyrktupp, som skapats av barn som  firade påskdagen i kyrkan och församlingsgården.
Barn satte färg på påskgemenskapen i kyrka och församlingsgård. Här visar Mikael Karlsson stolt upp hur de skapat en ny kyrktupp. Foto: Olof Roos

Vid påskkgudstjänsten i kyrkan sjöng Åskören under ledning av vikarierande musiker Christina Cochrane Eketorp och mässan leddes av komminister Gabrielle Jacobsson

Gabrielle Jacobsson, präst i Ås
Åsprästen Gabrielle gladdes åt att få följa sin församling i påskens drama, som innehåller både sorg och lycka - precis som livet gör. Foto: Thorsten Stjärnered.

Församlingen firade sedan påskglädjen tillsammans i församlingsgården. Där hjälpte barnen till så att kyrktuppen fick en rejäl uppfräschning.