Bakom konfirmandernas masker finns hemligheter, drömmar och längtan. Spännande att upptäcka och få samtala kring.
Foto: Maja Björk Edlund

Vem är jag bakom masken?

Nyhet Publicerad Ändrad

Frågor om identitet och människovärde, om samspel i lek och i alla andra sammanhang var viktiga på det gemensamma konfirmandlägret i Edsåsen.

Det nya året inleddes med ett gemensamt läger för pastoratet på Edsåsgården.

På programmet stod undervisning kring bibelpersoner, frälsarkransen, masker och roller. Konfirmanderna arbetade fram en gudstjänst på lördagen och tillsammans firade man mässa på söndagen med temat Livets källa.

Unga ledare stod för tävlingar och lekar. I lägret har man sjungit mycket lovsånger, bett böner och tänt ljus. Konfirmanderna har varit positiva i sin utvärdering av lägret med gott betyg för unga ledare, vuxna ledare, boendet och innehållet.

Härligt konfaläger i Edsåsdalen 15-17 januari - gemensamt för alla församlingarna. På bilden ses en del av Aspås-gruppen och unga ledare. Har pratat om att våga vara de vi är skapade till utan att bära på olika masker.