Södra Vings pastorat

Välkomna till Södra Vings pastorat. På den här webbplatsen kan du hämta uppgifter om våra kyrkor, läsa om våra olika verksamheter och vilka som arbetar här. Du kan också få reda på hur du når oss och anmäler dig till olika evenemang. Kanske hittar du något som du blir intresserad av och vill delta i. Ring eller skriv om det är något du saknar på sidan. Är det något på sidan som tilltalar dig får du gärna skriva eller ringa och berätta det också.

Musikgudstjänsten i Södra Vings pastorat nedan finner ni tid och plats.
Varmt välkomna men glöm inte att anmäla Er.

Musikgudstjänst i Södra Vings pastorat under våren och sommaren. Välkomna!

Musikgudstjänsten i Södra Vings pastorat nedan finner ni tid och plats. Varmt välkomna men glöm inte att anmäla Er.

Under våren och sommaren kommer vi att ha vardagsgudstjänster med Bengt och Gullan Merhamre. Nedan finner ni datum och vilken kyrka. Välkomna!

Helgmålsböner kommer att livesändas på Facebook. Den 24/4 Södra Vings kyrka,15/5 Varnums kyrka, 29/5 Södra Vings kyrka och 12/6 Härna kyrka. Daniel Darelli kommer att hålla i helgmålsbönerna.  Var rädda om er och varandra.

Helgmålsbön kl.18.00 24/4, 15/5, 29/5 och 12/6.

Helgmålsböner kommer att livesändas på Facebook. Den 24/4 Södra Vings kyrka,15/5 Varnums kyrka, 29/5 Södra Vings kyrka och 12/6 Härna kyrka. Daniel Darelli kommer att hålla i helgmålsbönerna. Var rädda om er och varandra.

Dessa datum gäller i vår   29/4, 27/5,10/6. Varmt välkomna.

Gemenskapstimmen i Södra Vings kyrka ojämna veckor kl.10.00 med Bengt och Lars

Dessa datum gäller i vår 29/4, 27/5,10/6. Varmt välkomna.

Barn med grön spade och solhatt.

Tillsvidare är Barn- och Ungdomsverksamheten inställd på grund av pandemin. Vi kommer att meddela via hemsidan och predikoturer när verksamheten kommer att sätta igång. Var rädda om Er och håll avstånd.

Musikandakt inspelad i kyrkans hus i Södra Ving 9 mars medverkande Lars, Jimmy, Gudrun och Mimmi.

Här kan ni titta på inspelade andakter från Södra Vings pastorat.

Inspelade andakter.

Här kan ni titta på inspelade andakter från Södra Vings pastorat.

Tillsvidare så ställer vi in all barnverksamhet, vuxenverksamhet  förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar. Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. Vi kommer att lägga ut information på vår hemsida och i predikoturer vad som gäller. Var rädda om Er och varandra. Håll avstånd.

 

Coronainformation

Tillsvidare så ställer vi in all barnverksamhet, vuxenverksamhet förutom gudstjänster och kyrkliga handlingar. Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. Vi kommer att lägga ut information på vår hemsida och i predikoturer vad som gäller. Var rädda om Er och varandra. Håll avstånd.  

Efter ett enhetligt beslut har Carolina Davidson valts till kyrkoherde i Ulricehamns nya pastorat. År 2022 bildas det nya pastoratet och är en sammanslagning av Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och Södra Vings pastorat.

Hon blir kyrkoherde för Ulricehamns nya pastorat 2022

Efter ett enhetligt beslut har Carolina Davidson valts till kyrkoherde i Ulricehamns nya pastorat. År 2022 bildas det nya pastoratet och är en sammanslagning av Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och Södra Vings pastorat.