Södra Vings pastorat

Välkomna till Södra Vings pastorat. På den här webbplatsen kan du hämta uppgifter om våra kyrkor, läsa om våra olika verksamheter och vilka som arbetar här. Du kan också få reda på hur du når oss och anmäler dig till olika evenemang. Kanske hittar du något som du blir intresserad av och vill delta i. Ring eller skriv om det är något du saknar på sidan. Är det något på sidan som tilltalar dig får du gärna skriva eller ringa och berätta det också.

Vaccinationspass från och med 1 december om man är över 99 personer vid sammankomster.

Efter en period som varat tillräckligt länge för att vänja oss vid ett liv där pandemin åtminstone tagit en mindre påtaglig roll, börjar detta nu ändras igen. Smittotalen i Europa är på flera håll mycket höga och vi ser en ökning i också Sverige där Sjuhärad ligger sämre till än många andra områden. Samtidigt rullar vaccinationerna på med allt fler som får en tredje dos. Vi tackar Gud för möjligheten att få vaccin och hoppas att allt fler i också världens fattiga länder ska få samma chans som vi. Nu nalkas advent och jul. En glädjens tid i kyrkans liv men också en tid då risken för ökad smitta är stor. För att bemöta dessa risker där alltför många fortfarande dör på grund av Covid19 har folkhälsomyndigheten önskat en ordning med vaccinationsbevis som regeringen bejakat. Detta innebär att alla allmänna sammankomster som har fler än 99 besökare antingen måste göra särskilda åtgärder som säkrar avstånd och säkerhet eller använda sig av vaccinationsbevis. Religiös utövning intar en särskild plats i samhället och åtnjuter bland annat ett skydd i grundlagen. Det har därför varit med blandade känslor som vi tagit emot detta besked från regeringen. Men inte heller Sveriges kyrkor kan blunda för det faktum att människors liv och hälsa står på spel. Vi har därför som Svenska Kyrkan i Ulricehamns kommun beslutat oss för att använda vaccinationsbevis när det samlas fler än 99 personer. Vi får så möjlighet att bibehålla nuvarande gudstjänstliv samtidigt som smittorisken minskar. Ingen kommer heller att nekas möjligheten till gudstjänst då det varje söndag kommer finnas gudstjänster som inte kräver vaccinationsbevis i närområdet. Vid ett fåtal tillfällen har vi valt att istället använda oss av en maxgräns på 99. Det kommer finnas information på hemsidan och i predikoturer om vilka gudstjänster där det är aktuellt med vaccinationsbevis. För den som behöver mer information går det bra att ringa på 0321-171 00. Kyrkoherdarna i Ulricehamns kommun Carolina Davidson Henrik Lööv Lars Kempe  

Gudstjänster och Helgmålsböner under andra adventshelgen.

4 december är det Helgmålsbön i Hällstad kyrka kl. 18.00 led av Daniel Darelli. 5 december är det en extra gudstjänst i Södra Vings kyrka kl. 11.00 led av Christer Andersson. I Trogareds Kapell är det gudstjänst kl. 16.00 Big Kids medverkar med sång, Lars Kempe håller i gudstjänsten. Varmt välkomna!

Julkonsert med kören Light in West den 9 december kl.19.00 i Fänneslunda-Grovare kyrka underledning av Susanna Moberg. Glöm inte vaccinationsbeviset. Varmt välkomna!

Ett luciatåg i en kyrka.

Luciakröning den 10 december kl.18.00 i Södra Vings kyrka.

Luciakröning i Södra Vings kyrka kl.18.00 den 10 december. Glöm inte vaccinationsbeviset. Varmt välkomna!

Fyra röda blockljus brinner i en adventsljusstake.

Avtackning av Kyrkoherde Lars Kempe den 19 december kl. 11.00 i Södra Vings kyrka.

Den 19 december ar det avtackning i Södra Vings kyrka av Kyrkoherde Lars Kempe. Det kommer att vara mycket sång och musik och efter gudstjänsten bjuds det på kyrk mingel i kyrkan. Varmt välkomna!

Inför sammanläggningen 2022

Här hittar du aktuell information

Hon blir kyrkoherde för Ulricehamns nya pastorat 2022

Efter ett enhetligt beslut har Carolina Davidson valts till kyrkoherde i Ulricehamns nya pastorat. År 2022 bildas det nya pastoratet och är en sammanslagning av Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och Södra Vings pastorat.

Inspelade andakter.

Här kan ni titta på inspelade andakter från Södra Vings pastorat.