Första byggmötet med beställare och utförare tillsammans.
Foto: Carina Grahn Hellberg.

En uppfräschad kyrka i Aspås

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är byggnadsställningarna borta och församlingsborna har fått en vackrare kyrka att gå till i Aspås. Kyrkorådets ordförande Britt Carlsson berättar här om arbetet att förnya den gamla helgedomen.

- Den här restaureringen började diskuteras över tio år tillbaka. 2012 tror jag så togs underlag fram för behov och ett kostnadsförslag . Sen gick turen till Härnösands stift om begäran om kyrkoantikvarisk ersättning. Och när den var beviljad så kunde vi gå vidare.

I 2015 års budget anslog Rödöns pastoratet med församlingarna Aspås, Rödön, Näskott och Ås medel för att det åter var dags för en yttre restauration av Aspås kyrka för att åtgärda sprickor i fasadputset samt flagnad målarfärg på plåttaket. Arbetet började i maj och slutfördes i september. En utvändig restauration beställdes därför och arbetet utfördes maj-september 2015 av huvudentreprenören Berg & Brykt Entreprenad AB med underentreprenörer från länet: Fönster och måleriteknik i Jämtland, TPM industrimålning AB, Frösö Byggnadsplåtslageri, Byggvän och Mikael Ring AB.  

-   Att vara ordförande för kyrkorådet i Rödöns pastorat innebar också att jag blev beställaren för reparationen av Aspås Kyrka. Alltså byggherren med de ansvar som tillkommer en byggherre, arbetsmiljöansvar, ta beslut när problem uppkommer och vara bollplank för frågor från entreprenören. Ett problem med gamla byggnader är ju att man inte alltid vet innan man börjar vilka eventuella dolda fel som kan finnas. Och det var så även här. Jag fick gå till kyrkorådet och begära tilläggspengar som jag kunde använda när problem uppstod så att vi snabbt kunde gå vidare med bygget. Annars skulle vi ha fått invänta kyrkorådets möten varje gång.

-  Som till exempel att fönsterkanterna där glaset skulle få fäste var för grunda för att rymma både glas och kitt och behövdes fräsas så att det fanns behövlig plats. All planering av bygget sköttes av en byggledare Katja Svanberg. Ett stort tack för hennes kunskaper och det intresse hon visade. Det var ett sort stöd för mig och pastoratet att hon fanns.

Restaureringsarbetet har påbörjats i Aspås kyrka.
Sommaren 2015 renoverades Aspås kyrka. Foto: Thorsten Stjärnered

5 maj 2015 var första byggmötet med alla inblandade därefter har vi genomfört sammanlagt 7 stycken byggmöten för att stämma av vad som gjorts och vad som behöver göras utifrån det som dykt upp. Dessemellan har skyddsronder skett oftast var fjortonde dag.

Antikvarisk medverkan har också skett via företaget Concura genom Svante Frej. Man får inte göra som man vill med gamla kyrkor och Svante Frej deltog vid varje möte och höll koll på materialet och färgen så att allt gick rätt till.

Vad kostade nu det hela?

Jo, 4 497 000 kronor, varav stiftets bidrag i form av antikvariatisk ersättning var 3 372 000 kronor. Rödöns pastorats egna kostnader uppgick till 1 125 000 kronor.

Hände de något speciellt under byggtiden då?

När man klättrar runt så där på en byggställning 10 våningar upp så ser man mycket mera än nere från marken. Och en sak som vi funderade lite på var när det hände och varför och av vem när att vi fann 13 små hål i korset högst upp på kyrktornet. Hm vem har skjutit på korset och när? Ja inte vet jag men att det skett är helt klart. Ett annat problem var att det behövdes knackas bort stora ytor av puts och murverk. Stora håligheter uppstod och där fanns allt möjligt instuvat för att bygga tornet. Där fanns gammal mossbelagt gråsten och tegel huller och buller. Men det var väl så att när kyrkan byggdes tog man allt som fanns av byggmaterial och var gratis. Att vi ligger lite utsatt för vindarna det vet vi alla här i Aspås. Det utgjorde ett problem när de skulle bland bruk för att putsa. Man kan säga att byggarna inte hade tur med vädret så när de skulle hälla ner bruket och blanda till så blåste bruket all världens väg bort mot Föllingevägen för västanvinden tog verkligen i ordentligt. De gjorde att en särskild sluten blandare måste beställa och så var det problemet löst.

Är det något kvar att göra då?

Ja, de så kallade solbänkarna skall monteras tillbaka i maj. På de tunna kopparfönsterbläcken låg det solbänkar. Dessa var gjorda i trä och tjärade. De skulle se ut som stickspån utifrån att så hade hela kyrkans tak sett ut från början. Vaktmästarna jobbar med dem och bygger och reparerar så att vi kan lägga tillbaka dem igen för så säger den antikvarisk ansvarige Svante Frej att detta är det utseende som kyrkan har haft och så skall den även i fortsättningen se ut. Nu står kyrkan där igen i samma färgkulör som den fick 1844. Vi hoppas att den står så i många år framåt.