Foto: Jim Elfström/IKON

Församlingar i Lunds stift

I Lunds stift finns 163 församlingar. Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan därför att det är där människor samlas till gudstjänst, kyrkliga handlingar, undervisning och diakoni. Församlingen är med oss i livets alla skeden.

Församlingen har lokalt självstyre, men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för församlingens grundläggande uppgift: att fira gudjänst och att utöva undervisning, diakoni och mission. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden.

För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse. En eller flera församlingar bildar tillsammans ett pastorat. Ett pastorat är ett tjänstgöringsområde för en kyrkoherde. Den består av flera församlingar som samverkar. Pastoraten ansvarar för pengar, personal och fastigheter, inklusive kyrkor. 

Pastoraten är i sin tur organiserade i kontrakt. Ett kontrakt utgör en kontraktsprosts arbetsområde. Kontraktsprosten fungerar som biskopens förtroendeperson i kontraktet.

Församlingsinstruktion

För varje församling ska det enligt Kyrkoordningen finnas en församlingsinstruktion, som ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet. Läs församlingsinstruktionerna.

KONTAKT

Här hittar du en lista med e-postadresser till samtliga ekonomiska enheter i Lunds stift.

HITTA DIN FÖRSAMLING

  • Gå till sidan Sök församling. Skriv in din adress.
  • Du kan enkelt hitta vilken församling du bor i genom att skriva in din adress i sökfältet uppe i sidhuvudet. Klicka på ikonen som ser ut som ett förstoringsglas så fälls sökfältet ut.
  • Letar du efter en kyrka? Det enklaste sättet är att ladda ner appen ”Kyrkguiden”, där får du upp dels de kyrkor som finns i din närhet men det går också att söka på kyrkor. Här finns även annan information som kan var intressant att ta del av. Appen hittar du där man laddar hem appar, sök Svenska kyrkan.
    kyrkokartan.se hittar du enkelt en kyrka via mobilen där du befinner dig. 
  • Information på teckenspråk.

Mer om församlingar