Meny

Ljunits församling

Den lilla församlingen vid havet med mötesplatser för människor i alla skeden av livet.

GUDSTJÄNSTER

söndagen den 12 juli
apostladagen

Gudstjänst i Sjörups gamla kyrka kl 10.30

Bild: Ljunits församling

Tema: ”Sänd mig”

Präst: Mårten      Musiker: Anna-Maria

Funderar du på att konfirmera dig?..
läs mer och anmäld dig här!