Foto: Ikon

Ljunits församling

Den lilla församlingen vid havet med mötesplatser för människor i alla skeden av livet.

SOMMARCAFÉ

TORSDAGEN DEN 18 AUGUSTI

i församlingshemmets trädgård kl 12:00-14:30.
Denna gång startar vi med korvgrillning. Ca kl 13:00 följer en kort andakt med musik, lite allsång och trevligt umgänge. Ingen föranmälan krävs.
Varmt välkomna!

Tionde söndagen efter Trefaldighet - söndag den 21 augusti
Högmässa i Bjäresjö kyrka kl 10:30

Tema: ”Nådens gåvor”

En äng under en molnig himmel. Havet skymtar i bakgrunden.
Ikon Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Präst: Mårten Schuman    Musiker: Annika Ivarsson

Frukostföreläsning lördag den 17 september..

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Glöm inte köpa/boka biljetter! Mer information finns här!

MARSVINSHOLMS KYRKA HELT STÄNGD!

Vi tvingas tills vidare hålla kyrkan helt stängd på grund av pågående renoveringsarbete. Detta beräknas pågå fram till jul om inget annat meddelas här.

Församlingsblad

Här kan du läsa församlingsbladet som ges ut 4 gånger per år.

Personal

Kontaktuppgifter till anställda

Kyrkor och kyrkogårdar

Historiskt och fantastiskt, avskalat och grönskande, människomyller och meditation, glädjefyllt och sorgesamt: här finns många av livets nyanser.

Organisation

Precis som dessa kuggar hör varje del i Svenska kyrkans organisation ihop: på riks-, stifts- och församlingsnivå.

Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är på statens uppdrag ansvarig för begravningsverksamheten i Sverige

Dop

Jesus sa: "Jag är med er alla dagar till tidens slut."

Bröllop - Vigsel

Tro, hopp och kärlek, störst av dessa är kärleken. Fira kärleken med vigsel eller välsignelse.

Begravning

Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva, om han än dör."