Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ljunits församling

Välkommen!

till våra gudstjänster. Tid och plats hittar du i vår kalender nedan eller på vår Facebooksida!

Kyrkis - Musiklek - Söndagskyrkis
Mer information hittar du under fliken Barn och familj”!

Kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen den 23 maj kl 19 i församlingshemmet, Skårby.

Se mer under organisation - kyrkofullmäktige!

Lördagen den 7 september, välkomna till Vallösa för att delta i  Kyrkloppet