Ljunits församling

Den lilla församlingen vid havet med mötesplatser för människor i alla skeden av livet.

På grund av rådande smittläge har vi beslutat ställa in våra gudstjänster till, i första hand, den 14 mars. 
All övrig verksamhet är också pausad tills vidare på grund av restriktionerna.   
Detta gäller från 2021-02-25:

Foto: Ikon

Varje vecka, publicerar vi en andakt med predikan att fira på egen hand. (se nedan!) Vi håller bönens låga brinnande!

HELGENS GUDSTJÄNST

Kyrkoherde Mårten Schuman låter oss ta del av helgens texter och predikan

Andra söndagen i Fastan - 28 februari

Vill du bidra till kollekten så är detta en stiftskollekt där hälften går till Furuboda folkhögskola och hälften till Hela Människan.
Skicka din Swish till 123 626 2299 Ljunits församling
Tack för din gåva!