Meny

Ljunits församling

Den lilla församlingen vid havet med mötesplatser för människor i alla skeden av livet.

Höstfest

för församlingens seniorer

mer information hittar du här!

familjemiddag

GUDSTJÄNSTER

söndagen den 27 september

Sextonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst i Bjäresjö kyrka kl 10.30

Bild: Staffan Svensson

Tema: ”Döden och livet”

Präst: Mårten      Musiker: Kristina R. O.