Ljunits församling

Den lilla församlingen vid havet med mötesplatser för människor i alla skeden i livet.

DETTA HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

HELIGA TREFALDIGHETS DAG - söndag den 4 juni
Högmässa i Bjäresjö kyrka kl 10.30
Tema: ”Gud, Fader, Son och Ande”

Präst: Mårten Schuman    Musiker: Anna-Maria Hagemann

Foto: Wikipediaanvändare "Jorchr"

Onsdag den 7/6 - tisdag den 13/6 och 20/6
kl 13.30-15.30

Utelek med musikstund och fika i församlingshemmets trädgård, Skårby
(Kläder effter väder men blir det riktigt dåligt stannar vi inomhus).

Foto: A-M Hagemann

Vi samlas för middagsbön varje helgfri tisdag-onsdag-torsdag kl 12:00-12:15
i Skårby kyrka (fram t o m den 8 juni).
(Vi följer ”Timmarnas bön” - den heliga Killans tidebönbok)
Vid sopplunch etc utgår middagsbönen och andakt firas i stället.

Nu är det dags....

Blivande konfirmand

Välkommen till konfirmandläsning du som är född 2009 eller tidigare!

Har du funderat på att döpa ditt barn eller dig själv?

Foto: Ikon

Dop är aldrig för sent eftersom ålder inte spelar någon roll. Du kan t o m döpas som vuxen.
Titta gärna på filmen nedan och mer information och intresseanmälan hittar du här!

Behöver du prata med någon?

Det är svåra tider på många sätt. Oron är ibland för tung att bära själv och ett samtal kan betyda mycket.
Våra präster finns alltid tillgängliga för samtal dagtid och de har absolut tystnadsplikt vilket innebär att ALLT! stannar er emellan.  Ingenting förs vidare till någon annan.

Dan träffas på tfn 0411-672 61
Epost:  dan.jansson@svenskakyrkan.se

Visitkort till jourhavande präst på Svenska kyrkan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Mårten träffas på tfn 0411-672 62
Epost:  marten.schuman@svenskakyrkan.se

Jourhavande präst har akutjour varje natt på tfn 112
kl 21:00-06:00
Du kan chatta med jourhavande präst kl 10:00-24:00 alla kvällar
www.svenskakyrkan.se/jourhavandepräst

Församlingsblad

Här kan du läsa församlingsbladet som ges ut 4 gånger per år.

Bakom varje siffra finns en människa

Över 100 miljoner människor är på flykt och 300 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Din gåva gör skillnad!

Läs mer och ge en gåva

Personal

Kontaktuppgifter till anställda

Dop

Jesus sa: "Jag är med er alla dagar till tidens slut."

Bröllop - Vigsel

Tro, hopp och kärlek, störst av dessa är kärleken. Fira kärleken med vigsel eller välsignelse.

Begravning

Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva, om han än dör."

Kyrkor och kyrkogårdar

Historiskt och fantastiskt, avskalat och grönskande, människomyller och meditation, glädjefyllt och sorgesamt: här finns många av livets nyanser.

Organisation

Precis som dessa kuggar hör varje del i Svenska kyrkans organisation ihop: på riks-, stifts- och församlingsnivå.

Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är på statens uppdrag ansvarig för begravningsverksamheten i Sverige