Ljunits församling

Den lilla församlingen vid havet med mötesplatser för människor i alla skeden av livet.

söndag den 24 oktober
Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Foto: Wikipediaanvändare "Jorchr"

Högmässa i Snårestads kyrka kl 10:30
Tema: ”Samhällsansvar”

Präst: Dan   Musiker: Birgitta