Foto: Staffan Svensson

Ljunits församling

Den lilla församlingen vid havet med mötesplatser för människor i alla skeden av livet.

På grund av rådande smittläge har vi beslutat fortsätta ställa in våra gudstjänster till, i första hand, den 17 maj.
Läs mer om detta i 
Brev från kyrkoherden 27 april!

Varje vecka, publicerar vi en andakt med predikan att fira på egen hand. (se nedan!) Vi håller bönens låga brinnande!

 

 

HELGENS GUDSTJÄNST

Vik kh Andrés Prieto Urzúa låter oss ta del av helgens text och predikan

Kristi Himmelsfärds dag - 13 maj

Söndagen före Pingst - 23 maj 

Vill du lämna ett bidrag till kollekten på Kristi Himmelsfärds dag så är detta en rikskollekt ämnad för Svenska kyrkans unga (50%) och SALT, barn och unga i EFS (50%)

Söndag efter Pingst går stiftskollekten till stiftets vänstift, Lui Diocese, i Sydsudan. 

Skicka din Swish till 123 626 2299 Ljunits församling
Tack för din gåva!