Foto: pixabay

Ljunits församling

Den lilla församlingen vid havet med mötesplatser för människor i alla skeden av livet.

Åttonde söndagen efter Trefaldighet -
söndag den 25 juli

Högmässa i Skårby kyrka kl 10:30
Tema: Andlig klarsyn

Präst: Mårten   Musiker: Anna-Maria

 

Nionde söndagen efter Trefaldighet - 
söndagen den 1 augusti

Högmässa i Bjäresjö kyrka kl 10:30
Tema: ”Kärlek till skapelsen”

Foto: Pixabay

Präst: Mårten  Musiker: Birgitta

Varmt välkommen!

 

I SOMMARTIDER

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella