Ljunits församling

Den lilla församlingen vid havet med mötesplatser för människor i alla skeden av livet.

Alla gudstjänster är inställda fram till den
21 december och all övrig verksamhet är pausad tills vidare på grund av rådande restriktioner.

Här finns mer information!

Här kan du ta del av församlingens predikan m m