Taxi 58

Kyrktaxi

till Babysång, Kyrkis, konfirmandträffar, sopplunch, syförening, gudstjänster, AdventEvent med mera...

Som boende i Ljunits församling kan du ta Kyrktaxi till oss, till alla våra verksamheter och gudstjänster: babysång, Kyrkis, konfirmandträffar, sopplunch, syförening, gudstjänster, AdventEvent med mera.

Ring Taxi 58 Ystad 0411-58 58 58 och boka din resa.

Om du vill resa till oss på en vardag kan du boka samma dag. Om du vill resa till oss under helgen (lördag och söndag) boka din resa senast på fredag kl 16:00. Om du får förhinder kan du avbeställa resan fram till 2 timmar innan överenskommen avfärd. Om ditt barn behöver sitta i bilstol under resan så medtag bilstol.

Alla boende inom församlingen åker gratis!

Vi ses!