Organisation

Precis som dessa kuggar hör varje del i Svenska kyrkans organisation ihop: på riks-, stifts- och församlingsnivå.