Organisation

Precis som dessa kuggar hör varje del i Svenska kyrkans organisation ihop: på riks-, stifts- och församlingsnivå.

Kyrkofullmäktige

församlingens högsta beslutande organ

Arbetsutskottet

…är en utsedd grupp inom kyrkorådet. Arbetsutskottet, förkortat AU, bereder ärenden till kyrkorådets sammanträden och hanterar löpande ärenden inom kyrkorådets mandat.