Församlingsblad

Här kan du läsa församlingsbladet som ges ut 4 gånger per år.

Ljunits församlingsblad nr 2 2024

Ljunits församlingsblad nr 1 2024

Ljunits församlingsblad nr 4 2023

Ljunits församlingsblad nr 3 2023

Ljunits församlingsblad nr 2 2023

Ljunits församlingsblad nr 1 2023

Ljunits församlingsblad nr 4 2022

Ljunits församlingsblad nr 3 2022

Ljunits församlingsblad nr 2 2022

Ljunits församlingsblad nr 1 2022

Ljunits församlingsblad nr 4 2021

Ljunits församlingsblad nr 3 2021

Ljunits församlingsblad nr 2 2021

Ljunits församlingsblad nr 1 2021

Ljunits församlingsblad nr 4 2020

Ljunits församlingsblad nr 3 2020

Ljunits församlingsblad nr 2 2020

Ljunits församlingsblad nr 1 2020

Ljunits församlingsblad nr 4 2019

Ljunits församlingsblad 3 2019 

Ljunits församlingsblad nr 2 2019 

Ljunits församlingsblad nr 1 2019

Ljunits församlingsblad nr 4 2018

Ljunits församlingsblad nr 3 2018

Ljunits församlingsblad nr 2 2018

 Ljunits församlingsblad nr 1 2018

Ljunits församlingsblad nr 4 2017

Ljunits församlingsblad nr 3 2017

Ljunits församlingsblad nr 2 2017

Ljunits församlingsblad nr 1 2017

Församlingsblad nr 4 2016

Ljunits församlingsblad nr 3 2016

Ljunits församlingsblad nr 2 2016

Ljunits församlingsblad nr 1 2016