Kyrkorådet

...är församlingens styrelse. Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvar för det som är församlingens kärnverksamhet – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet arbetar aktivt med fördelningen av resurser inom församlingslivet (budget) och uppföljning av arbetet (bokslut).

 

Kyrkorådet 2018 - 2021

Ledamöter

Anita Engdahl Johansson, ordf
Christina Christensson
Hans Johnfors
Per Erlandsson
Maria Gruber Wikström
Ronny Persson, vice ordförande
Malin Greij
Mårten Schuman, kyrkoherde

 

Ersättare

Ulf Nilsson
Linda Christjansen
Christina Larsson
Christer Nehrer
Christer Andersson
Eva Nehrer
Christina Malmkvist