Kyrkorådet

...är församlingens styrelse. Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och ansvar för det som är församlingens kärnverksamhet – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet arbetar aktivt med fördelningen av resurser inom församlingslivet (budget) och uppföljning av arbetet (bokslut).

 

Kyrkorådet 2022 - 2025

Ledamöter

Anita Engdahl Johansson, ordf
Christina Christensson
Hans Johnfors
Per Erlandsson
Ronny Persson, vice ordförande
Christer Andersson
Ulf Nilsson
Dan Jansson, vik kyrkoherde

 

Ersättare

Linda Christjansen
Christina Larsson
Christina Malmquist
Anders Nilsson
Christer Salomonsson
Anders Nilsson
Per Anders Andersson
Charlotta Munther

Begravningsombud 

Michael Michaelsen