Vallösa kyrka

Rymd och möjligheter fyller detta kyrkorum som bjuder in till lek inför Guds ansikte

Att det i Vallösa by finns en så stor kyrka har att göra med den stora befolkningsökning som skedde över hela Sverige under 1800-talet. I det som då var Sjörups församling låg den äldre kyrkan just i Sjörup. Den var uppförd i slutet av 1100-talet och rymde bara 127 sittplatser.

När invånarantalet hade stigit till 1900 (med en kyrksamhet som betydligt översteg dagens), och den dåvarande kyrkan dessutom var dåligt underhållen blev behovet av en större kyrka påtagligt. Vid kyrkostämman 1863 var alla ense om att en förändring var av nöden. Processen därefter kännetecknas däremot av allt annat än enighet. Efter många överklaganden och besvärsinlagor blev det till sist beslutat att man skulle bygga en helt ny kyrka och att denna skulle placeras mer centralt i socknen, nämligen i Vallösa. Först efter nästan två decennier kunde man den första advent 1882 inviga sin nya kyrka.

 Kyrkans mest speciella prydnad är kanske predikstolen. Denna är ett bildverk av en av kännare kallad genial bildhuggare, känd inte till namn utan endast under sin signatur ”A S”. Även kallad ”Borsöemästaren” intar han en rangplats inom Nordens barockkonst. Predikstolen, med bl.a. bilder av evangelisterna, fanns ursprungligen i Bosjöe kapell, en liten kyrka intill Marsvinsholms slott. Vid rivningen hamnade denna i Balkåkra kyrka, och när även denna togs ur bruk kom predikstolen så småningom som gåva till den nya kyrkan i Vallösa. Från den gamla kyrkan i Sjörup hämtades klockan gjuten 1598, Karl den XII:s bibel, några malmstakar samt en ljuskrona.

Från början var kyrkan byggd som en korskyrka. Befolkningsutvecklingen blev dock en annan än på 1800-talet och kyrkan blev onödigt stor. Vid en modernisering av kyrkan 1962 avdelades korsarmarna från långhuset. Den södra korsarmen blev då sakristia och den norra användes som bårrum.

Kyrkogården är ju, förutom en plats att behålla banden till dem som gått före oss, dessutom en påminnelse om vår egen dödlighet. Detta belyses på ett särskilt, nästan olycksbådande sätt av en märklig gravsten på Vallösa kyrkogård. På dess baksida, ut mot vägen står det: ”Såsom jag är död bliven / Så måste du ock dö / Igår mig, idag dig”.

Den gamla kyrkan lämnades att bli konfirmandsal innan den så småningom fick förfalla till ruin. Efter gamla ritningar återställdes den dock i sitt ursprungliga skick 1969. I den forna Sjörups församling finns det numera alltså två kyrkor, så dagens församlingsbor behöver inte träta om i vilken ände av socknen kyrkan ska ligga. Under de sommarmånader som Sjörups gamla kyrka är öppen flyttar gudstjänstverksamheten ut från Vallösa och bort till Sjörup.