Foto: Eva H Olsson

Snårestads kyrka

Spännande historia har format denna kyrka som är ljus och innerlig där kan vi möta livets skiftningar

Snårestads kyrka ligger högt placerad och väl synlig i byn med utsikt över det vackra och historiska landskapet. En plats för lugn och ro samt eftertanke.

Den ursprungliga kyrkan i Snårestad var byggd i början av 1200-talet och redan fallfärdig då den övergavs år 1867, samma år som Marsvinsholms kyrka togs i bruk. Bakgrunden är följande: När patronatsrätten övertogs av Marsvinsholms ägare 1787, innebar beslutet att de tre pastoraten Balkåkra, Snårestad och Skårby skulle slås ihop till ett. Eric Ruuth, som då var innehavare av patronatsrätten, planerade att ersätta de tre dåligt underhållna kyrkorna med en ny kyrka, stor nog att rymma alla tre församlingars gudstjänstbesökare. Han kom emellertid på obestånd och den nya kyrkan påbörjades inte förrän 1862.

Snårestads gamla kyrka var byggd i romansk stil med högt mellanskepp och rund huvudportal. I valvet fanns kalkmålningar utförda av den s.k. Snårestadsmästaren, daterade till år 1347. Dessa finns ännu bevarade, i form av teckningar, utförda av N.M. Mandelgren. Uppe på ättehögen var en klockstapel av trä uppförd och där hängde de båda kyrkklockorna, tillverkade år 1592 och 1679. Klockorna hämtades, trots församlingsbornas protester, till den nya kyrkan i Marsvinsholm.

Sorgen över de förlorade klockorna fick Johanna Persson, hustru till handlaren och byggmästaren Nils Persson, att 1908 starta en syförening med målsättningen att samla in pengar till en ny klockstapel. När väl föreningen kom igång, strömmade pengar och gåvor in från olika håll. År 1922 hade kapitalet i föreningen vuxit så mycket, att siktet nu var inställt på att återuppbygga kyrkan. Detta var samma år som patronatsrätten avskaffades. En kommitté tillsattes och ritningar blev utförda av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin i Lund. Byggmästare Nils Persson fick uppdraget att bygga till en kostnad av 19 000 kronor exklusive inventarier.

Den nya kyrkan, som invigdes 1925, uppfördes på den gamla kyrkans grund. Den gamla grundplanen behölls med ett rektangulärt långhus, men smalare och lägre kor med halvrund absid. I de nya murarna ingår delar av den medeltida byggnaden.

Från den äldre kyrkan har dopfuntens cuppa av sandsten med palmettornament, tillvaratagits. Likaså ett dopfat i mässing, från 1500- eller 1600-talet, med syndafallet i bottenrelief. De övriga inventarierna som finns bevarade, en nattvardskalk från 1774 och ljusstakar i malm från 1626, finns numera i Marsvinsholms kyrka.