Foto: Eva H Olsson

Marsvinsholms kyrka

Skånes största landsortskyrka

Kyrkan öppnas igen från påsk 2024!

Renoveringarna är inte klara men vi gör ett litet uppehåll i år.

1867 invigdes Skånes största landsortskyrka, Marsvinsholm. Bakgrunden till det väldiga katedralbygget är följande:

Marsvinsholms slott ligger i det som då var Balkåkra församling, där det fanns en kyrka från 1100-talet. 1773 fick dåvarande ägaren till Marsvinsholm, Ebba Christina Siöblad patronatsrätten till både Balkåkra och Snårestad. Denna rätt innebar bl.a. att skyddsherren åtog sig ekonomiska förpliktelser för kyrkans egendom mot att i gengäld disponera kyrkans inkomster och inneha långtgående bestämmanderätt i kyrkliga angelägenheter. Vid Siöblads död övergick patronatsrätten till sonen, Eric Ruuth, som var en betydande finans- och industriman. Han anhöll hos Kungliga Majestät om patronatsrätten också till Skårby, och hade planer på att ersätta de tre dåligt underhållna kyrkorna med en ny och större gemensam kyrka på godsets mark. Hans anhållan bifölls 1787. Men Eric Ruuth kom på obestånd och den nya kyrkan blev inte klar förrän nästan ett sekel senare. Efter patronatsväsendets avskaffande övergick kyrkan i Balkåkra församlings ägo.

När den väldiga kyrkan stod klar inneslöt den c:a 1000 sittplatser under 15 meter höga valv. På Marsvinsholm var nu baron Stjernblad slottsherre och som patronus bekostade han själv kyrkan. Bygget hade föregåtts av skilda åsikter, men det var både med glädje och stolthet som Balkåkraborna tog emot sin nya kyrka. Glädjen var dock inte odelad, då Marsvinsholms kyrka ju var tänkt att ersätta de tre gamla kyrkorna; Balkåkra, Snårestad och Skårby. Av dessa blev Balkåkra ruin, Snårestad förstördes helt och uppfördes efter gamla ritningar 1925, medan skårbyborna lyckades rädda sin numera kulturminnesmärkta kyrka.

Marsvinsholms kyrkas totala höjd anges vara 60 m, kyrkan är 50 m lång och 17 m bred. Med sin ljusa och ”rena” interiör utgör Thorvaldsens välkända Kristusbild i originalstorlek, placerad på altarkrönet, det mest iögonfallande blickfånget. Kristusbilden är 3,3 m hög och gjord i gips.

Som kuriosa kan nämnas att både slott och kyrka har fått sitt namn efter Otte Marsvin. Denne lät riva en äldre sätesgård och istället uppföra Marsvinsholms slott som ett äreminne över sig själv. Marsvin är det danska namnet på tumlare och sådana återfinns på kistskölden i koret samt i hörnen på de pelare som bär upp kyrkans valv.

Kyrkan är öppen från Påsk till Juldag. Övrig tid öppnas den endast för begravningar.

 

Påskdagsgudstjänst 2016 med Stämbandet och Kyrkokören. Foto: Eva H Olsson