Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Arbetsutskottet

…är en utsedd grupp inom kyrkorådet. Arbetsutskottet, förkortat AU, bereder ärenden till kyrkorådets sammanträden och hanterar löpande ärenden inom kyrkorådets mandat.

Anita Engdahl Johansson

Ljunits församling

Förtroendevald

Mer om Anita Engdahl Johansson

Ordförande i kyrkorådet

Christer Andersson

Ljunits församling

Fastighetsansvarig

Per Erlandsson

Ljunits församling

Förtroendevald

Mer om Per Erlandsson

Ordförande i kyrkogårdsutskottet

Christina Christensson

Ljunits församling

Förtroendevald

Mer om Christina Christensson

Ordförande i verksamhetsutskottet