Vigselgudstjänst

Klockringning

Musik

Samlingsord
P: I (Guds:) Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

P: Inför Gud har vi samlats/Vi har samlats
till vigsel mellan er, NN och NN.
Vi är här för att be om Guds välsignelse över er
och för att dela er glädje.

Psalm

Lovprisning

Inledningsord
P: Äktenskapets mening är att ge vidare den kärlek som är av Gud. Att ingå äktenskap är att säga ja till varandra, till kärleken som gåva och uppgift, och att tillsammans bidra till ett gott samhälle. Att leva som gifta är att leva i tillit och ömsesidig respekt i ljusa och mörka dagar. Det är att visa varandra trohet och omsorg, gemensamt ansvara för /hem och barn/hemmet, och möta framtiden tillsammans i kraft av Guds nåd.

eller

P: Kärleken är en gåva från Gud.
Ni (NN och NN) bär allt ni vet om kärlek,
om lycka och smärta,
om ljusa och mörka dagar.
När ni ingår äktenskap visar ni att ni tror på kärleken
och att ni säger ja till er vilja att höra samman.
Att leva som gifta
är att tillsammans bidra till ett gott samhälle,
att visa varandra omsorg
och gemensamt ansvara för hem och familj (och barn).
Ni får troget gå vid varandras sida
och ta emot Guds gåva dag för dag.
Låt Gud bära er med sin kraft och nåd, nu och alltid.

Bibelläsning
P: Låt oss höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.

Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna
till man och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
De är inte längre två utan ett.
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.
Matt 19:4-6

"Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden." Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 1 Mos 1:26-28   

"Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall skilja oss åt." Rut 1: 16-17

Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Höga v 8: 6-7

Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Rom 12:9-10

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Gal 6:2

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 1 Kor 13:4-7, 13

Psalm/musik

* Frågorna
P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN, till din hustru/maka/man/make
och älska henne/honom i nöd och lust? Ja.

P: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro
frågar jag dig, NN: Vill du ta NN, till din man/make/hustru/maka
och älska honom/henne i nöd och lust? Ja.

* Bön över ringen/ringarna
P: Livets Gud,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt denna ring/dessa ringar för dem vara tecknet
på deras löften om trohet och ömsesidig kärlek.
Styrk dem att varje dag leva i sina löften.
Genom Jesus Kristus, (vår Herre).
Amen.

* Löften och ringväxlingen
Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.

NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
(Och som ett tecken på min kärlek
vill jag bära/ger jag dig/tar jag emot/
denna ring).

eller

Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru/maka/man/make,
att älska dig, dela glädje och sorg med dig,
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
(Och som ett tecken på min kärlek
vill jag bära/ger jag dig/tar jag emot
denna ring).

Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min man/make/hustru/maka,
att älska dig, dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.
(Och som ett tecken på min kärlek
vill jag bära/ger jag dig/tar jag emot/
denna ring).

Ringväxling äger rum.

* Tillkännagivandet
P: Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu makar/man och hustru.
Må de löften om trohet och ömsesidig kärlek
som ni gett varandra
påminna er om Guds omsorg och kärlekens gåva.
Må Guds välsignelse
omsluta er nu och alltid.
Amen.

Psalm/musik

Förbön
P/L: Låt oss be för er och ert fortsatta liv tillsammans:

P/L: Kärlekens Gud,
vi tackar dig för denna dag,
för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber för NN och NN och deras äktenskap.
Tack för den kärlek de har funnit hos varandra
och det liv de har tillsammans.
Tack för det stöd de får ge och ta emot.
Hjälp dem att förlåta varandra,
och låt dem dag för dag
ta emot glädje och kraft ur din hand.
I Jesu namn. Amen.

eller

P/L: Gud, du som är kärlek och liv,
tack för nyfikenhet och förälskelse,
för trofast kärlek och fördjupad samhörighet.
Vi ber för NN och NN och deras äktenskap.
Hjälp dem att dela lust och längtan
och att skratta och gråta tillsammans.
Låt dem förstå och förlåta varandra.
Sänd dem till andra som behöver omtanke och stöd
och ge dem kraft att leva i tro på dig.
I Jesu namn.
Amen.

Herrens bön
F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran
i evighet.
Amen.

* Välsignelsen
P: Ta emot Guds/Herrens välsignelse/välsignelsen:

P: Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.
F: Amen.

Psalm

Vigseltal

Musik

I vår församling använder vi Handboksförslagets gudstjänstordning för vigsel. Läs mer under "Gudstjänster"