Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är på statens uppdrag ansvarig för begravningsverksamheten i Sverige

Kyrkans ansvar i begravningssammanhang går långt tillbaka i tiden, cirka 1 000 år. I de allra flesta fall finns de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Församlingarna ska på ett trosneutralt sätt bedriva begravningsverksamhet i enlighet med lagstiftningen samt på ett respektfullt sätt möta icke kristna trosuppfattningar och andra livsåskådningar. Det mångkulturella svenska samhället avspeglas i allt större utsträckning på begravningsplatserna.

 

Läs mer hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Klicka här (öppnas i nytt fönster)