Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är på statens uppdrag ansvarig för begravningsverksamheten i Sverige

Kyrkans ansvar i begravningssammanhang går långt tillbaka i tiden, cirka 1 000 år. I de allra flesta fall finns de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Församlingarna ska på ett trosneutralt sätt bedriva begravningsverksamhet i enlighet med lagstiftningen samt på ett respektfullt sätt möta icke kristna trosuppfattningar och andra livsåskådningar. Det mångkulturella svenska samhället avspeglas i allt större utsträckning på begravningsplatserna.

 

Läs mer hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Klicka här (öppnas i nytt fönster)