Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är på statens uppdrag ansvarig för begravningsverksamheten i Sverige

Kyrkans ansvar i begravningssammanhang går långt tillbaka i tiden, cirka 1 000 år. I de allra flesta fall finns de allmänna begravningsplatserna på kyrkans mark. Församlingarna ska på ett trosneutralt sätt bedriva begravningsverksamhet i enlighet med lagstiftningen samt på ett respektfullt sätt möta icke kristna trosuppfattningar och andra livsåskådningar. Det mångkulturella svenska samhället avspeglas i allt större utsträckning på begravningsplatserna.

Våra kyrkogårdar är rum för minnen och tankar!

Här finns möjlighet att ta en virtuell vandring på våra vackra kyrkogårdar.

 

En vit stenduva sitter på en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon