Begravningsgudstjänst

Enligt Svenska kyrkans handbok

Klockringning

Musik

Samlingsord
P: I Guds, den treeniges namn.

P: Vi är samlade för att ta avsked av NN
och för att överlämna henne/honom i Guds händer.
(Eller andra samlingsord eller med inledande bön.)

Psalm

Griftetal
(Griftetalet kan inledas eller avslutas med en föreslagen bön eller annan bön.)

P: (O) Gud, du är livets källa.
I dig är det som vi lever och rör oss och är till.
Bevara oss i liv och död i din kärlek.
Låt oss av nåd få gå in i ditt rike.
Genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre.
Amen.   

*Överlåtelsen
P: Barmhärtige Gud, vi överlämnar NN i dina händer.

P: Av jord har du kommit.
Jord ska du åter bli. (+)
Jesus Kristus är uppståndelsen och livet /
Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen
(tre skovlar mull kan läggas på kistan)

eller

P: Du gav henne/honom livet.
Ta emot henne/honom i din frid (+)
och ge henne/honom för Jesu Kristi skull
en glädjerik uppståndelse.

Överlåtelsen avslutas enligt följande:

P: Herre, Gud, Fader i himmelen,
Herre, Guds Son, världens Frälsare,
Herre, Gud, du heliga Ande
förbarma dig över oss. 
(I dödens stund,
på den yttersta dagen
hjälp oss, milde Herre Gud.)
Amen.

eller

P: Gud,
du Skapare av himmel och jord,
du världens Frälsare,
du livets Ande,
bevara oss i ditt rike
nu och alltid.
Amen.

Bibelläsning

Psalm

Förbön
P/L: Låt oss be.

P/L: Gud, vi tackar för livet som du ger oss.
Det är fyllt av glädje och sorg, av arbete och vila,
Nu tackar vi för NN, för allt hon/han fick betyda,
för allt hon/han fick vara och ge.
Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar.
Vi tackar dig för din Son Jesus Kristus
som öppnar porten till det liv som aldrig dör.
Bär oss denna dag och alla daga
och låt oss när stunden är inne få dö i frid.
Amen.

eller

P/L: Gud, vi tackar (dig) för NN:s liv (och för allt hon/han fått betyda).
Gud, omslut oss i allt som vi tänker, känner och minns,
i allt som blev och inte blev.
Var med oss i det liv som fortsätter tills också vi en dag ska dö.
Bevara oss i din frid nu och all tid.
Amen.   

eller

(O) Gud, till dig har vi överlämnat NN.
Till dig överlämnar vi oss själva.
Hjälp och bär oss i vår sorg och saknad.
Bevara oss nu och i evighet.
I Jesu namn.
Amen.

eller annan bön

Herrens bön
P: Låt oss be Herrens bön.

(Alternativ översättning kan användas)

F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket din är makten
och äran i evighet.
Amen. 

A.   Avslutning i kyrka eller kapell

Psalm/Musik

Avskedstagande

Psalm

Slutbön
P: Ge NN/henne/honom,
(O) Gud / (O) Herre, din frid
och låt ditt eviga ljus (+) lysa för henne/honom.

eller

P: Gud, du som är uppståndelsen och livet,
Ge NN/henne/honom din frid
och låt ditt eviga ljus (+) lysa för henne/honom.
Amen.

(*)Välsignelsen
P: Ta emot Guds välsignelse:

(Alternativ översättning kan användas)

P: Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.
F: Amen.

Psalm

Musik

Sändningsord
P: Låt oss gå i frid, i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.

eller

P: Guds frid, som övergår allt förstånd, bevarar era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. 

B.   Avslutning på kyrkogården

Psalm

Musik

Kistan bärs ut till graven. Klockringning kan förekomma.

Gravsättning

Avskedstagande

Slutbön
P: Ge NN/henne/honom,
(O) Gud / (O) Herre, din frid
och låt ditt eviga ljus (+) lysa för henne/honom.

eller

P: Gud, du som är uppståndelsen och livet,

Ge NN/henne/honom din frid
och låt ditt eviga ljus (+) lysa för henne/honom.
Amen.

Välsignelsen
P: Ta emot Guds välsignelse:

P: Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.
F: Amen. 

Psalm

Sändningsord
P: Låt oss gå i frid, i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.

eller

P: Guds frid, som övergår allt förstånd, bevarar era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen.

eller

P: Må Faderns omsorg, Sonens kärlek och den heliga Andens tillgivenhet omsluta oss under dagens timmar, när natten kommer och när uppståndelsens morgon gryr. Amen